รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นับวันจะมีจำนวนเอกสารที่ต้องการแปลภาษามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการข้ามไปมาระหว่างแรงงานทั้งไทยและต่างชาติ การต้องแปลเอกสารต่างๆจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงมีมากขึ้น รวมไปถึงการที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เอกสารสัญญาต่างๆจึงต้องมีการนำมาแปลทั้งหมด

หัวใจหลักของการรับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย คือการแปลเอกสารทั้งหมดให้ได้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขัดเกลาสำนวนภาษา

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยทางเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองงานด้านเอกสารประเภทต่างๆ อาทิ
-รับแปลเอกสารราชการ
-รับแปลเอกสารธุรกิจการค้า
-รับแปลเอกสารกฎหมาย
-รับแปลเอกสารวิชาการ
เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลของศูนย์การแปล
1.การประเมินราคางานแปลให้ลูกค้าก่อนเสมอ
2.แจ้งระยะเวลาการแปลงานให้ลูกค้าได้รับทราบ
3.ดำเนินการแปลเอกสารโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
4.ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ทางศูนย์การแปลจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่แปล เพื่อให้ได้งานที่ครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหาไม่ตกหล่น สามารถนำไปใช้งานได้เลย
5.สุดท้ายทางเรามีการรับรองงานแปลโดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น