รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อ (Abstract) คือเอกสารโดยย่อซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญของรายงาน บทวิจัย โดยต้องมีการเขียนที่สั้น กระชับ มีความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมกับมีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร

รับแปลบทคัดย่อ โดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งมีนักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลเอกสารรายงานต่างๆ โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของบทคัดย่อ เพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญในรายงาน หรือเอกสารการวิจัย

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลบทคัดย่อสามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานแปลบทคัดย่อ อันเป็นเอกสารเฉพาะด้าน โดยแปลภาษาได้มากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลเอกสารวิชาการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน