รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านจัดว่าเป็นเอกสารที่สำคัญ ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายชื่อของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในบ้าน โดยระบุรหัสประชาชน วันเดือนปีเกิด รายละเอียดที่อยู่อาศัย โดยทะเบียนบ้านถือเป็นเอกสารที่มักนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงาน หรือใช้ในงานราชการต่างๆ

ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลทะเบียนบ้าน (House Register Translation) ซึ่งเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปล ซึ่งรับแปลภาษาในราคายุติธรรม พร้อมรับรองงานแปลโดยศูนย์การแปลฯ ซึ่งได้รับมาตรฐานด้วยประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 10ปีเต็ม เอกสารทะเบียนบ้านของท่านจะถูกรักษาเป็นความลับด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านข้อมูลความลับ

 

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1ทะเบียนบ้านHouse Register
2เล่มที่Book No
3เลขรหัสประจำบ้านHouse Code No
4เขตที่อยู่Registration office
5ชื่อหมู่บ้านName of Village
6ชื่อบ้านName of House
7แบบบ้านType of House
8ลักษณะบ้านDescription of House
9ลงชื่อSigned
10นายทะเบียนRegister