รับแปลฉลากสินค้า

รับแปลฉลากสินค้า

รับแปลฉลากสินค้า | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลฉลากสินค้า | รับแปลงานธุรกิจการค้า

ฉลากสินค้า คือป้ายที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้าตัวนั้น ซึ่งติดอยู่บนตัวสินค้า หากเราลองไปร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบสินค้ามาหนึ่งชิ้น เราจะพบกับรายละเอียดของสินค้า นั้นเหละคือฉลากสินค้า

รายละเอียดที่บอกในฉลากสินค้ามีตั้งแต่
-ชื่อสินค้า
-ประเภทสินค้า
-เครื่องหมายการค้า
-สถานที่ผลิตสินค้า บริษัทที่ผลิต
-หมายเลขอย.
-มีปริมาณ/น้ำหนัก/มาตราส่วนของสินค้า
-ระบุวันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ
-ข้อแนะนำการใช้งานของสินค้า

รับแปลฉลากสินค้าเป็นภาษาต่าง เพื่อส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือเปิดกลุ่มตลาดชาวต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราได้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การนำสินค้าส่งออกไปยังนอกประเทศจึงเป็นในการเพิ่มยอดขาย

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลฉลากสินค้าโดยสามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจการค้า โดยเรารับแปลภาษาได้มากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลฉลากสินค้าโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน