รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ | ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ | ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

หนังสือคู่มือซอฟต์แวร์  เป็นหนังสือที่บอกรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในองค์กร ทั้งวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ การติดตั้ง การเซ็ทค่า ซึ่งหลายองค์กรต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ เป็นภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนเป็นภาษาไทย ด้วยบางทีคู่มือซอฟต์แวร์มาในรูปแบบภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องแปลมาเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยจะได้ศึกษาใช้งานสะดวกขึ้น

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการแปลคู่มือซอฟต์แวร์ โดยสามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจการค้า โดยเรารับแปลภาษาได้มากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลคู่มือซอฟต์แวร์ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน