รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

ทะเบียนรถ คือหลักฐานที่แสดงข้อมูลบ่งบอกถึงการผ่านการต่อทะเบียนรถตามกฎหมายมาแล้ว เนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษี อย่างถูกต้อง

โดยป้ายทะเบียนของรถแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันอยู่  เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ลักษณะป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือสีดำ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่เกิน 7ที่นั่ง รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือสีเขียว เป็นต้น

ทีไอเอส รับแปลทะเบียนรถ เอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สำเนาสมุดทะเบียนรถ  หลักฐานการทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใบรับรองการตรวจสภาพรถ และเอกสารราชการทุกประเภท รับรองโดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น