ก่อนใช้บริการเเปลภาษา ต้องเช็คอะไรบ้าง

ก่อนใช้บริการเเปลภาษา ต้องเช็คอะไรบ้าง

ก่อนใช้บริการเเปลภาษา ต้องเช็คอะไรบ้าง

ก่อนใช้บริการเเปลภาษา ต้องเช็คอะไรบ้าง

ปัจจุบันบริษัทรับแปลภาษาและนักแปลอิสระ เปิดให้บริการเกี่ยวกับงานแปลหลากหลายแห่ง ผู้ใช้บริการอาจไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพของผลงานและเลือกไม่ถูกว่าจะใช้บริการกับนักแปลใดดี

มาลองเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าการใช้บริการแปลภาษา เราจะต้องรู้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างไร

ความน่าเชื่อถือของผู้แปล/บริษัทรับแปล

งานแปลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ดังนั้นสิ่งที่ควรตรวจสอบคือความน่าเชื่อถือของผู้แปล

  • กรณีนักแปลอิสระรับงานเองสอบถามเรื่องประวัติหรือหลักฐานเรื่องผลงานด้านแปลภาษา
  • กรณีบริษัทรับแปลภาษา(นิติบุคคล)ส่วนใหญ่มีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ ดูผลงานหรือประวัตินักแปลได้ตามความต้องการผ่านหน้าเว็บไซต์

นักแปล/เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ

บริษัทรับแปลที่เล็งเห็นความสำคัญในความกังวลของผู้ใช้บริการ จะพร้อมให้ข้อมูลและให้คำแนะนำเรื่องการรับแปลภาษาผ่านโทรติดตามสอบถามหรือการส่งอีเมล

ราคาเหมาะสม

เรื่องราคาเป็นความกังวลของผู้ใช้บริการ  ซึ่งเรื่องราคาผู้ใช้บริการสามารถพิจารณาได้จากกระบวนการทำงานเช่น

  • หากใช้บริการนักแปลอิสระ รับงานเองการรับงานโดยตรงโดยไม่ได้มีกระบวนการทำงานกับฝ่ายอื่น ผู้ใช้บริการสามารถพูดคุยกับนักแปลรายละเอียดงานโดยตรง แต่อาจมีข้อผิดพลาดได้เช่น เรื่องกำหนดเวลาส่งงาน หรือคิดราคาค่าแปลที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน
  • หากใช้บริการบริษัทรับแปลนิติบุคคลมีรูปแบบการทำงานต่างจากการใช้บริการนักแปลโดยตรงแน่นอน เพราะมีขั้นตอนการทำงาน เช่น  รับงานอย่างเป็นขั้นตอนส่งอีเมลรายละเอียดงาน มีใบเสนอราคา เป็นเอกสารหลักฐานตัดสินใจใช้บริการแปล  เป็นต้น

การให้บริการ

มีไม่กี่แห่งที่ให้บริการครบวงจรรับแปลภาษาทุกภาษา จัดส่งล่าม ล่ามขึ้นทะเบียน นักพากษ์ และการออกแบบและจัดหน้าเอกสาร   สำหรับทีไอเอสทรานสเลชั่น  เป็นศูนย์การแปลที่ให้บริการ One Stop Service ให้บริการครอบคลุมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของผู้ใช้บริการ

หากกำลังหาบริษัทรับแปลที่มีคุณภาพ สามารถเช็คก่อนใช้บริการเพื่อความถูกต้อง  ชัดเจน แม่นยำที่สุด